ข้อมูลการจัดสร้าง  พิธีพุทธาภิเษก  รายนามพระเกจิอาจารย์ ปลุกเสก พระเครื่อง

เนื่องในโอกาสที่สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ  60  ปี  ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2539

* ข้อมูลทั้งหมดทั้งรูปภาพ รายละเอียดข้อความต่างๆ ที่ได้นำมาเผยแพร่ ในเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล

พร้อมรูปภาพประกอบทั้งหมดจากท่านผู้บริหาร และคณะกรรมการในการจัดสร้างพระเครื่องในคราวนั้น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เพื่อให้ทางเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์ได้นำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ได้รับรู้ข้อมูลการสร้าง การปลุกเสก รายนามพระเกจิที่ปลุกเสก

อย่างถูกต้องด้วยข้อมูลที่แท้จริง ไม่มีบิดเบือนหรือแต่งเติมใดๆทั้งสิ้น ซึ่งทางเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์จึงขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหาร

คณะกรรมการในการจัดสร้างพระเครื่องรุ่นนี้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ *

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

          - เพื่อฉลองกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ครองราชย์ 50 ปี และครบรอบ 60 ปี ของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งปราศจากการสร้างมาเพื่อเชิงพาณิชย์โดยแท้จริง จึงนับว่าควรค่าแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเราชาวราชภัฏ

" คนของราชา ข้าของแผ่นดิน " และประชาชนทุกคน ลูกศิษย์ลูกหาของพระเกจิอาจารย์ที่ได้ปลุกเสกในครั้งนี้

รายการพระเครื่องที่จัดสร้าง

           
                 1.พระบูชาหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน 

          
2. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน  สร้างด้วยเนื้อเงิน และทองแดง 

          
3. เหรียญหลวงพ่อพ่อทองดำ วัดท่าทอง  สร้างด้วยเนื้อเงิน และทองแดง 

          
4. เหรียญท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก  สร้างด้วยเนื้อเงิน และทองแดง 

เหรียญพระเครื่องทั้ง 3 รายการจะมีรูปแบบด้านหลังเหรียญเหมือนกัน  

จำนวนการสร้าง  สร้างด้วยเนื้อเงินทั้งสามแบบ รวมกันหลักพันองค์        สร้างด้วยเนื้อทองแดงทั้งสามแบบรวมกัน  19,999 องค์

 

รายนามพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสก

พิธีสุดท้ายคือ นำเข้าร่วมพิธี ที่ วัดท่าทอง ปลุกเสกโดยหลวงปู่ทองดำ

 

* ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาลงนี้ ทางเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์ ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะกรรมการจัดสร้างพระเครื่อง

ทุกๆท่าน ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลนำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ หากข้อมูลผิดพลาดประการใดทางเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว *