ร้านป่าสะแก-วังเตาหม้อ 
กลับหน้าหลักเว็ปพระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์
พระทุกองค์รับประกันแท้ตลอดชีวิต สนับสนุนพระเครื่องบ้านเราครับ จริงใจ หากจะช่วยสังคมพระบ้านเราให้นึกถึงคำคมคำนี้ครับ"น้ำไกลดับไฟไม่ได้ น้ำใกล้ดับไฟทัน" แล้วความเจริญจะเกิดขึ้นครับ ผม
 หน้าร้านค้าป่าสะแก-วังเตาหม้อ  
ชื่อพระเครื่อง : งานศิลป์หลวงพ่อไซร้(เสื้อ)
ประเภทพระเครื่อง : เลือกประเภทพระเครื่อง
ราคา : เขียนให้อิตถีลิงค์
สถานะ :
เปิดให้เช่าวันที่ : 03 พ.ค. 57 - 19:35:20
เบอร์โทรติดต่อ : 0810449440
รายละเอียดพระเครื่อง : สิทธิชะโย สิทธิสุโข สิทธิลาโภ ภวันตุเต ตามด้วยบทคาถาไก่แก้วตัวเมีย พูพู ทิกุกุทิ ยะสาติติสายะ โรธาสากุ กุสาธาโร จบด้วยนะชาลิติ ตามด้วยบทตรีเนสิงเห เลข1แทนถึง เอกะ ยักขามิ 2 เทว พุทธา ราชาพุทโธ 3 ติ มะอะอุ ไตรสรณคมณ์ 4 จตุเทวา นะมะพะธะ 5 ตัวที่1 อาปามะจุปะ ปัญจะเพ็ชฉลูกันเจว ฤาษี5ตน ตัวที่2 ทีฆะสังอังขุ ปัญจอินทรานเจว พระอินทร์5องค์ ตัวที่3 สะหะสะฎะตรีปัญจพรหมสหมบดี 5ตน ตัวที่4 นะโมพุทธายะ พระพุทธเจ้า5พระองค์คือพระกกุสันโธ พระโกณาคมโน พระกัสสปะ พระสิทธัตถะ พระศรีอริเมตไตย 6 ฉกราชา อิสวาสุ สุสวาอิ 7 สะธะวิปิปะสะอุ สัตตะนาคา นาคทั้ง7ตน 8 เสพุเสวะเสตะอะเส พระอรหันต์ทั้ง8องค์ 9 นวหรคุณ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ ตามด้วยนะโมพุทธายะอ่านตามการเดินของม้าในหมากรุกไทย ตามด้วยยันต์หมุนอ่านวนขวา เริ่มด้วยภะคะวา ปะทะนิตังทุโตทุคา สะสิสะมะ ตามด้วยยันต์ นะโมพุทธายะมะอะอุอ่านตามม้าหมากรุก ตามด้วยยันต์ปุปะสะหาละปะพะติตะละกะลังตะทะทุตะธาสะโตปะทะหะตวาติอิสวาสุอิทะเจรุนิอะอุมะ แถวล่างสุดอ่านนะโมพุทธายะ อะอุมะ อิสวาสุ ทิเจรุนิ ยะธาพุท โมนะ