ประวัติและกิตติคุณ
พระนิมมานโกวิท (หลวงปู่ทองดำ ฐิตวณฺโณ)
อ้างอิงจากหนังสือหลวงปู่ของเรา