เงื่อนไข กฏกติกา การเปิดร้านค้าพระเครื่อง ในชมรมเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์

ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์ก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านต้องการเปิดร้านค้ากับเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์ ท่านต้องแจ้งความประสงค์เปิดร้านค้าผ่านทาง

หมายเลขโทรสัพท์ 086-9272195 เวลา 8.30-17.30 น. หรือ อีเมลล์ pui3469@hotmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อท่านแจ้งความประสงค์มาแล้วพร้อมกันนั้นให้ท่าน ส่งหลักฐานประกอบการสมัครเปิดร้านค้าเพื่อยืนยันตัวตน

แหล่งที่อยู่ของท่านให้ชัดเชน  คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของท่าน ส่งมาทาง อีเมลล์ pui3469@hotmail.com

หรือ แฟกซ์ 055-411096-1654 (ถ้าส่งมาทางแฟกซ์ให้ส่งมาในเวลาราชการ) พร้อมกับชำระเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม

ในการเปิดร้านค้า ตามตารางค่าธรรมเนียมด้านล่างนี้

บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินค่าธรรมเนียม

ชื่อบัญชีธนาคาร :
  เอกชัย ศรีสุวรรณ
ประเภทบัญชี :
  ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี :
  196-2-7529-14
ธนาคาร :
  กสิกรไทย
สาขา :
  อุตรดิตถ์
อีเมล :
  pui3469@hotmail.com
โทร :
 

086-9272195

แฟกซ์ :
 

055-411096-1654

อัตราค่าธรรมเนียมเปิดร้านค้าพระเครื่อง

+ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2554 นี้เป็นต้นไป ...
เพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา บำรุงรักษา เว็ปพระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์
ต้องการติดต่อเปิดร้าน หรือเพิ่มขยายจำนวนรายการสินค้า ของร้านค้า โทร. 086-9272195

Plan

ลงสินค้าได้(รายการ)

ค่าธรรมเนียม ต่อ1ปี

AA

15

200

A

40

500

B

70

700

C

100

1,000

D

200

1,500

เมื่อทางเราได้รับเรื่องพร้อมกับตรวจสอบหลักฐานต่างๆ แล้วนั้นทางเราจะติดต่อแจ้งไปยังท่านเพื่อให้สิทธิ์สามารถ

นำสินค้าพระเครื่องมาลงขายในเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์ได้ทันที ภายใน 24.ชั่วโมง

+++ หมายเหต +++

         รายละเอียดในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของท่าน ท่านจะต้องใช้ชื่อเจ้าของร้านซึ่งเป็นชื่อเดียวกับสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของท่านให้ตรงกันกับชื่อบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานของเว็ปไซต์และป้องกันการ

ทุจริตในเบื้องต้น หากตรวจสอบแล้วว่าท่านมีเจตนาทุจริต หรือตั้งใจขายพระเก๊ ทางเว็ปไซต์สามารถระงับการใช้งานร้านค้า

ของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

          รายการพระที่ท่านนำลงขายในร้านกรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน ห้ามนำพระเก๊ลงขาย โดยเด็ดขาย

          พระในร้านของท่านทุกรายการท่านจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานสากลตลอดชีพพร้อมรับประกันความพอใจ

ของผู้ซื้อกับผู้ขายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

          การซื้อ ขาย พระเครื่องหรือวัตถุมงคลในเว็ปไซต์พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์ทุกรายการทางเว็ปไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการซื้อขาย เป็นการตกลงซื้อขายกันของผู้ขายกับผู้ซื้อ 2 ฝ่ายเท่านั้น ทางเว็ปไซต์เป็นเพียงสื่อกลางให้ผู้ซื้อกับผู้ขาย

ได้พบเจอและติดต่อกัน